ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εταιρία ΑΦΟΙ Μαρκουλάκη Α.Ε.Β.Ε. συνεργάζεται αποκλειστικά με την εταιρία Μ. Μαρκουλάκης & ΣΙΑ Ε.Ε. για την κατασκευή , επισκευή & συντήρηση ανταλλακτικών οχημάτων βαρέως τύπου όπως Λεωφορεία , Μηχανήματα & Σκάφη.

 

Η ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧ. & ΣΙΑ Ε.Ε. διαθέτει 2500 τ.μ. για να εξυπηρετήσει όλων των ειδών τα βαρέα οχήματα και να λύσει κάθε ηλεκτρολογικό τους πρόβλημα.

 

Service σε μίζες - δυναμό -ψύξη - θέρμανση , καθώς επίσης και αρχικές τοποθετήσεις φώτων , μετατροπές παντός είδους είναι κάποιες από τις δυνατότητες της 50ετής πείρας μας.